Základní škola Deblín

Přeskočit navigaci

Hlavní nabídka

Základní škola a Mateřská škola, Deblín

okres Brno – venkov, příspěvková organizace
IČ: 75 003 082
Tel.: +420 731 106 566
e-mail: reditelka@zs-deblin.cz
www: www.zs.deblin.cz
bankovní spojení: 213547755/0600


Férová škola


Zlatý certifikát společnosti Scio


Začít spolu


Rodiče vítáni


Světová škola


Celé česko čte dětem


Extra třída


One World Many Voices

Školní mléko

Ovoce do škol


www.morskezelvy.cz

Mateřská škola

Motto:

 "Cítit se dobře a vzájemně se respektovat - na tom chceme společně pracovat."

 

Filozofie MŠ

Pracujeme podle projektu Zdravé mateřské školy. Chápeme zdraví jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, ale také si uvědomujeme, že pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Svým působením chceme vést děti ke schopnosti řešit problémy společensky přijatelným způsobem, pěstovat v nich odpovědnost za vlastní chování a duševní odolnost. Naším úkolem je, aby se děti již od MŠ učily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránících zdraví. Zdraví je chápáno jako výslednice vzájemných vztahů mezi organismem, psychikou a osobností jednotlivce, mezi člověkem a jeho prostředím.

         

Organizace

MŠ Deblín je součástí ZŠ Deblín, jejím zřizovatelem je městys Deblín.

MŠ Deblín se v posledních dvou letech rozrostla o další třídy a tím přispěla k možnosti přijetí více dětí. Jedna třída vznikla v samostatné budově č.p. Deblín 310 („oranžová školka“ ), těsně sousedící s budovou školy, kde je kapacita 28 dětí. Tato školka je nazývána také „regionální“ a umožňuje přijetí dětí z okolních vesnic. Školky mají k dispozici zahrady, které se průběžně doplňují o herní prvky pro děti. Součástí ZŠ Deblín je i MŠ Maršov s kapacitou  28 dětí.

MŠ Deblín - Krtek - (Deblín 270)    -   28 dětí

MŠ Maršov - (Maršov 136)  -   28 dětí

MŠ Deblín - Oranžová - (Deblín 310)   -   28 dětí

 

Provoz - denně od 7.00 do 16.00 hodin

Kapacita - 28 dětí

Učitelky - Jana Žáková, Mgr. Romana Sedláčková, Mariana Plevová, Iveta Justová, Bc. Hana Bartošová, Zdeňka Kovaříková

 

Dokumenty školky

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Deblín a MŠ Maršov

 

 

Režim dne

 7.00 - 8.30        příchod dětí, volná hra, činnosti dle přání dětí - tanec, zpěv, pohádky

 8.30 - 9.00        dopolední svačina

 9.00 - 9.30        cvičení pro zdraví, komunitní, diskusní kruh

9.30 - 11.30       venkovní aktivity (dle počasí), VV a PV činnosti, ...

11.30 - 12.15     oběd

12.15 - 14.00     odpočinek, spánek dětí

14.00 - 14.30     odpolední svačina

14.30 - 16.00     volná hra, činnosti na přání dětí, odchod dětí domů 

 

Plán akcí

 

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2015 / 2016 

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2014 / 2015

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2012/2013 a 2013/2014

 

 

Mateřská škola Deblín

Stránky školky
Fotogalerie školky

Jana Žáková, Mgr. Romana Sedláčková

 

 

Mateřská škola Maršov

Stránky mateřské školky Maršov
Fotogalerie školky v Maršově

Bc. Hana Bartošová, Zdeňka Kovaříková

  

 

Mateřská škola Deblín - oranžová

Fotogalerie školky

Mariana Plevová, Iveta Justová

  

 

 

 

 

 

Tisknout | Na začátek stránky