Základní škola Deblín

Přeskočit navigaci

Hlavní nabídka

Základní škola a Mateřská škola, Deblín

okres Brno – venkov, příspěvková organizace
IČ: 75 003 082
Tel.: +420 731 106 566
e-mail: reditelka@zs-deblin.cz
www: www.zs.deblin.cz
bankovní spojení: 213547755/0600


Férová škola


Zlatý certifikát společnosti Scio


Začít spolu


Rodiče vítáni


Světová škola


Celé česko čte dětem


Extra třída


One World Many Voices

Školní mléko

Ovoce do škol


www.morskezelvy.cz

Zájmová činnost

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KROUŽKY

 

Kroužky začínají od 1. 10. 2015, cena kroužků 100 Kč/měsíc. Platba kroužku se provádí vždy za tři měsíce (říjen-prosinec, leden – březen, duben – červen) na účet školy: 213547755/0600b

Vždy uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte a název kroužku.

Odhlášky z kroužku možné pouze písemně, podepsané rodiči na konci čtvrtletí (prosinec, březen)

Volejbal – (6.-9. tř.) úterý 14 – 15:00 h - Mg. Lucie Piňosová

Kroužek je zaměřen na rozvoj individuálních herních činností ve volejbale, zvládnutí základních herních kombinací, kooperaci všech hráčů, zvýšení motorické úrovně, rozvoj pohybové koordinace, reakční rychlosti, explozivní síly a zvýšení celkové pohybové gramotnosti žáků. V průběhu roku je naplánována účast v okresní volejbalové soutěži v rámci Asociace Školních Sportovních Klubů.

Florbal – (1.- 4. tř.) středa 13:15 – 14:15 h, (5. - 9.tř.) pondělí 15 - 16:00 h - Mgr. Tomáš Doležel

Naučení základů hry a pravidel florbalu. Postupné zdokonalování hráčských dovedností. Možnost účasti na školních florbalových turnajích.

Základy sebeobrany – (2.st.) středa 7:15 – 8:15 hodin - Ing. Karel Weigl

Zájmový kroužek sebeobrany a posílení těla, ducha, rozcvička, atletika, prvky sebeobrany pro děti, týmová hra. Cílem je u dětí zpevnit svalový aparát, uvědomovat si vlastní sílu a vybít energii.

Matematici - (5. - 9.tř.) pondělí: 14 -15:00 h - Mgr. Petra Stupňová

Zájmový kroužek Matematici je určen k rozvoji matematických znalostí a dovedností žáků. Je pro všechny od 5. do 9. třídy, kteří mají zájem se o matematice dozvědět více než v běžných hodinách; pro každého, kdo by si rád vyzkoušel zajímavější příklady s neotřelými způsoby řešení. Systematicky bychom se připravovali na různé matematické soutěže v průběhu školního roku. (Matematická olympiády, Pythagoriáda, Klokan, testy, ...). Naučili bychom se pracovat s matematickým softwarem (Geogebra, Geonext, ...).

Pěvecký sboreček – (1. - 3.tř.) úterý: 13.30 – 14:30 h - Mgr. Kateřina Klímová

Kroužek je určen pro děti od šesti let, které rády zpívají. Zaměříme se na správné dýchání a vyslovování, rytmizaci, intonaci a dramatizaci. To vše formou her a písniček. Děti budou mít prostor k individuálnímu projevu zpěvu i pro týmovou práci ve sboru. Zahrají si na nástroje Orffova instrumentáře či jiné. Vítáme nadšené muzikanty!

Pěvecký sbor Sasanky – (4. - 9.tř.) pondělí od 14:00 h - Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová

Pěvecký sbor Sasanky funguje na škole již čtvrtým rokem. Je určen žákům 4.-9. tříd, kteří mají rádi hudbu a především zpěv. Vystupujeme na nejrůznějších školních i mimoškolních akcích a v našem repertoáru najdete české i zahraniční písničky různých žánrů - populární písničky, melodie z pohádek a filmů, vánoční písně a spoustu dalších! Těšíme se na nové zpěváčky!!!

Taneční kroužek – (1. - 3. tř.) středa 13:15 – 14:15 h - Mgr. Alena Valášková

Tanečky podle Míši Růžičkové. Vyjádření hudby pohybem, rozvoj citu k hudbě a pohybu s ním spojeným.

Hrajeme si s angličtinou - (3. – 4.tř.) středa 13:15– 14:15 h - Mgr. R. Novotná

Procvičíme si anglický jazyk pomocí zábavných her a písniček. Touto formou si žáci zopakují učivo, osvojí novou slovní zásobu nebo ustálené výrazy. Maximální počet žáků je 15.

Sportovní kroužek – (1.- 2.tř.) čtvrtek 13 -14:00 h – Hana Bajerová

Hodinka sportovních her a pohybových aktivit v tělocvičně i na hřišti.

 Sportovní kroužek – (3.-5.tř.) pondělí 14 – 15:00 h – Mgr. Monika Dušová

Náplní sportovního kroužku budou různé pohybové aktivity. Budeme hrát různé hry s míčem (fotbal, volejbal, přehazovaná), vyzkoušíme si něco z atletiky a gymnastiky. Budeme rozvíjet svoji všestrannost a na řadu přijde i spousta dalších aktivit. Potřeby: pohodlné sportovní oblečení, vhodné obutí do tělocvičny i ven, pití. 

 

Tisknout | Na začátek stránky